سلطان الشھداء فی الھند حضرت سیدناسالارمسعودغازی علیہ الرحمۃ والرضوان (ولادت سے شہادت تک )

سلطان الشھداء فی الھند حضرت سیدناسالارمسعودغازی علیہ الرحمۃ والرضوان (ولادت سے شہادت تک ) {از : نفیس احمدرضوی مصباحی بہرائچ شریف} ولادت : 405 ھ بمقام : اجمیرشریف شہادت : 424 ھ بمقام : بہرائچ شریف کل عمر : تقریبا 19/ سال اسم گرامی : سالارمسعود القاب : سلطان الشہدافی الہند،غازی سرکار، والدکانام: حضرت سالارساہو والدہ کانام: بی بی سترمعلّٰی …

مزید پڑھہں