Namaz ke faraiz / Namaz me kitne faraiz hain

 Namaz ke faraiz Namaz ke faraiz 7 hain . Takbeer e tahreema . Qayam yani Seedhe khade hona . Qirat karna . Ruku karna . Sajda karna . Qaada e akheera karna . Khurooj e bi sune’hi yani dono taraf salam pherna . Takbeer e tahreema ka kya matlab hai . Takbeer e tahreema yani Allahu akbar kah kar namaz …

مزید پڑھہں