Kya hazrat bilal ki zuban me luknat thi.

Bahut se log ye hadees ke taur par bayan karte hain ki 1 baar hazrat Bilal ne azan na di. to sooraj hi nahi nikla iski kya asl hai. kya ye riwayat sabit hai? Ahadees ki kitabon me istarah ka koi waqya nahi milta jo logon ne apne taur par gadh liya hai. Hazrat Bilal ki zuban me koi luknat …

مزید پڑھہں