Fajar ki namaz ka tarika , Niyat , Waqt ,Rakat

Fajar ki namaz ki rakat

fajar ki namaz me kul 4 rakat hai . pahle 2 rakat namaz sunnat phir 2 rakat farz . Sunnat namaz ko akele padha jata hai aur farz imam ke peeche .

 

Fajar ki namaz ki niyat

pahle 2 rakat sunnat ki niyat is tarah karna hai . 

       Niyat ki main ne 2 rakat namaz sunnat , Sunnat Rasoolullah ki , waste Allah tala ke muh mera kaba shareef ki taraf Allahu akbar. 

phir 2 rakat farz namaz ki niyat is tarah karen .

Niyat ki main ne 2 rakat namaz fajar farz ki , Waste Allah tala ke muh mera kaba shreef ki taraf Allahu Akbar. 

Note : Niyat dil ke irade ko kahte hain . Niyat agar dil me kar liya jaye to ye kaafi hai . Lekin zaban se niyat karna mustahab hai . 

Fajar ki namaz ka tarika 

          Niyat karne ke baad Sana padhe . Sana ke Alfaz is tarah padhen . Subhanak – Allahumma – Wa bi-Hamdik . Wa tabarak Ismuk , Wa ta’la Jadduk wa la-ilaha gairuk . 

         Phir Auozu billahi minash Shaitanir Rajeem padhe . Aur uske baad Bismillahir Rahmanir Raheem padhe. uske baad surah Fatiha ki tilwat karna hai . Aur phir Kisi surat ko padhna hai . ya aik ayat aisi jo 3 ayaton ke barabar ho . 

fajar ki namaz ka tarika / Ruku aur Sajda

      Allahu Akbar kahta hua ruku me jaye . Aur kam se kam 3 baar ruku ki tasbeeh padhe . Yani Subhan Rabbiyal Azeem padhen. Ruku se Samialllahu Liman hamidah kahta hua khada ho . Aur Rabbana lakal hamd padhe . Allahu Akbar kahte hue sajde me jayen . Aur Sajde me 3 bar sajde ki tasbeeh padhen . Yani subhan Rabbiyal A’ala padhen . Allahu Akbar kahte hue baith jaye . uske baad Allahu Akbar ahte hue doosre  sajde me jaye . Allahu Akbar kahta hua seedha khade ho jaye . 

Fajar ki namaz ka tarika / Dosri rakat 

            Doosri rakat me bismillah ke baad surah fatiha padhe . Aur kisi surat ki tilawat karen . phir ruku aur sajda pahli rakat ki tarah karen . 2 rakat par qaada me Attahiyyat , Durood e Ibrahim Aur Duaye Masoora padh kar salam pher de . 

Tashahhud / At tahiiyat

at-taḥīyātu li-llāhi, wa-ṣ-ṣalawātu wa-ṭ-ṭayyibātu. as-salāmu ʿalayka ayyuhā n-nabīyu wa-raḥmatu -llāhi wa-barakātuhu. as-salāmu ʿalaynā wa-ʿalā ʿibādi -llāhi ṣ-ṣāliḥīna. ʾashhadu an lā ʾilāha ʾillā -llāhu wa-ʾashhadu ʾanna muḥammadan ʿabduhū wa-rasūluhū

Durood e ibrahim Is tarah padhen .

अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मोहम्मदिन व’ला आली मोहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नक हमीदुम मजीद |
अल्लाहुम्मा बारीक़ अला मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम इन्नक हमीदुम मजीद |

 

Duaye Masoora Is tarah padhen 

Allahumma Innee zalamtu nafsee zulman kaseeron walaa yagfriz-zunooba – Illa anta fagfirlee magfiratm min i’ndika – Warhamnee innak antal gafoorur raheem . 

Ya Agar Koi doosari Duaye masora yaad ho to wo bhi padh sakte hain . 

 

Fajar ki namaz ka time 

fajar ka waqt tuloo e fajar se shuru hota hai . aur subh e sadiq yani suraj niklne tak rahta hai .

Fajar ki namaz ki fazilat 

         Hazrat abu huraira radiallahu anhu se riwayat hai ki rsoolullah sallahu alaihi wasallam ne farmaya : Tum raat aur din ko farishte bari baari aate hain , Aur wo Fajar Aur Asar ki namaz me jamaa hote hain . Phir wo farishte aasmanon me chadhte hain jinhon ne tum raat huzari hoti hai , To un se unka Rab poochta hai ( Halanki wo khoob janta hai ) ki mere bandon ko tum ne kis haal me choda hai ? Wo kahte hain ki ham ne unko uss haal me choda hai ki wo namaz padh rahe the , Aur ham un ke paas gaye to wo namaz padh rahe the . 

( Bukhari shareef , Jild 1 , page 79 )

      Mere pyare Islami bhaiyon is hadees se ye baat samajh me aati hai ki farishton ki duty badalne ka waqt Fajar aur asar ka waqt hota hai . Agar banda Fajar aur Asar ki namaz ada karta hai to masoom farishte Rab ki bargaah me us bande ka zikr namazi ki haisiyat se karte hain . To Allah tala apne bande ke namaz me hone ko sun kar khush hota hai . Aur jab maula khush hoga to yaqeenan apni rahmato se malamal kar dega . Fajar aur asar ka waqt jo nihayat hi aham hai . Fajar ke waqt neend ka galba aur asar ke waqt insaan tijarat me masroof hota hai , Jis ki wajah se namaz chootne ka khadsha zyada rahta hai . Lekin agar banda namaz ada kar leta hai to Allah razi ho jata hai .

Asar ki namaz ka tarika Hindi me / Asar ki fazilat

Witr ki Namaz padhne ka tarika in Hindi

3 thoughts on “Fajar ki namaz ka tarika , Niyat , Waqt ,Rakat”

Leave a Reply